Ymere / Stadsdeel Zuidoost - BLOX

Een interactief en energieneutraal speelobject voor de openbare ruimte

De uitdaging

Hoe creëer je een interactief speelobject dat plezier en beweging verbindt met bewustwording van energieverbruik?

Sinds midden jaren ’90 wordt er gewerkt aan vernieuwing van de Bijlmermeer. In het kader van de afronding van deze vernieuwing in de F-buurt heeft de Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost besloten om de eerste BLOX speeltuin te realiseren.

BLOX stimuleert jong en oud om samen te bewegen en spelen. De waarde van energie kan door middel van BLOX in een vroeg stadium worden aangeleerd. Bewustwording op jonge leeftijd is van groot belang voor circulair denken (en handelen) in de toekomst.

Voor en door buurtbewoners

BLOX is tot stand gekomen door een creatief participatieproject met buurtbewoners. Op deze manier zijn buurbewoners deels projecteigenaar geworden in de ontwikkeling van een nieuwe speelomgeving bij hen om de hoek.

BLOX verbindt plezier en beweging met de digitale wereld. Het belangrijkste doel van BLOX is om kinderen, pubers, volwassenen en senioren te laten samenspelen. Plezier en beweging wordt gestimuleerd is door spel, uitdaging en competitie.

Zelf energie opwekken door te bewegen

Het interactieve speelobject bestaat uit verschillende onderdelen. De BLOX ‘input’ elementen genereren energie door beweging. De ‘output’ elementen zetten de opgewekte energie om in spelvormen. BLOX vervult daarmee een educatieve rol en brengt de digitale wereld naar het publieke domein.

Daarnaast zorgt de architectonische vormgeving van BLOX voor een positieve impact op de uitstraling van de wijk. Interactieve BLOX-elementen kunnen tevens voor een indirecte bewustwording zorgen ten aanzien van het verbruik van energie. Dit sluit aan bij de gezamenlijke ambitie van de betrokken partijen om BLOX duurzaam te ontwikkelen, gebaseerd op het Cradle-to-Cradle principe.

 

Let's connect!

We zijn ontzettend benieuwd naar jouw droom! Je kan ook altijd bellen of een mail sturen.

Service:

 

More cases