Een interactief en energieneutraal speelobject voor de openbare ruimte

Blox

-
-
-

BLOX stimuleert jong en oud om samen te bewegen en spelen. De waarde van energie, die in een circulaire wereld veel meer is dan alleen de kWh prijs, kan door middel van BLOX in een vroeg stadium worden aangeleerd. Bewustwording op jonge leeftijd is van groot belang voor circulair denken (en handelen) in de toekomst.

-

-

Voor en door buurtbewoners

BLOX zijn tot stand gekomen door een creatief participatieproject met buurt bewoners. Op deze manier zijn buurbewoners deels project eigenaar geworden in de ontwikkeling van een nieuwe speelomgeving bij hen om de hoek.

BLOX verbindt plezier en beweging met de digitale wereld. Het belangrijkste doel van BLOX is kinderen, pubers en volwassenen en senioren te laten samenspelen, plezier voor iedereen en vitaliteit door beweging door aanwezigheid van spelaanleiding, uitnodiging en competitie.

Energie opwekken
door te bewegen

BLOX kunnen tevens voor een indirecte bewustwording zorgen ten aanzien van het verbruik van energie. Dit sluit aan bij de gezamenlijke ambitie van de betrokken partijen om de BLOX speeltuin duurzaam te ontwikkelen, geïnspireerd op het principe van eco-effectief ontwikkelen (Cradle-to-Cradle denken).

Blox is ontwikkeld in samenwerking met bewoners van de F-buurt, Stadsdeel Zuidoost, Ymere, Stichting DOEN en Spereco.